งานพาร์ทไทม์ เซเว่น

งานพาร์ทไทม์ เซเว่น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-วุฒิการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 2 รูป

อัตราค่าจ้าง
Part Time : 38 – 50+ บาท/ชม.
Full Time : 9,200 – 12,500 บาท/เดือน (ไม่รวม OT)

เวลาทำงาน
แบ่งเป็น 3 กะ คือ เช้าตั้งแต่ 6.00-14.00 น.,บ่ายตั้งแต่ 14.00-22.00 น., ดึกตั้งแต่ 22.00-06.00น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. คิดเงิน + ทำอาหาร
2. บริการที่เคาท์เตอร์
3. จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อก
4. ทำความสะอาดดูเเลความเรียบร้อยในร้าน
5. เติมสินค้าบนชั้นวาง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ชาย / หญิง
2. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. รักความสะอาด มีความระเอียด รอบครอบ
4. มีวิสัยทัศน์ทีดีต่องานบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

เพิ่มเติมที่ควรทราบ
1. ค่าชุด สำหรับพนักงานประจำ ชุดแรกหักจากเงินเดือน
2. ต้องถูพื้นเมื่อไม่มีลูกค้าหรือมีลูกค้าแต่คุณไม่ได้ยืนเครื่องก็ต้องถู
3. สังคมในเซเว่น บางร้านแบ่งพักพวกภายในร้าน

ข้อมูลติดต่อร้าน 7- Eleven 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ตู้ปณฝ. สีลม 1033 กรุงเทพฯ 10504 หรือ ร้าน 7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
e-mail : FAQ@7eleven.co.th
โทร 0-2711-7744 ต่างจังหวัดโทรฟรี (เฉพาะจากโทรศัพท์เครื่องพื้นฐานเท่านั้น) 1800-226-671 ตลอด 24 ชั่วโมง

สนับสนุนการจัดหางานโดย เล่นงาน จ่ายจริง คลิกw88